Czym jest FAS

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS – Fetal Alcohol Syndrome) jest zespołem wad wrodzonych, które powstają u dziecka na skutek spożywania alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Alkohol jako czynnik teratogenny oddziałuje negatywnie na rozwijający się płód. Najpoważniejszymi konsekwencjami spożywania alkoholu w okresie ciąży może być poronienie lub uszkodzenie mózgu oraz tworzących się narządów wewnętrznych płodu. Dzieci, które w okresie prenatalnym były narażone na kontakt z alkoholem, mogą przejawiać szereg zaburzeń w funkcjonowaniu. Do zaburzeń pierwotnych możemy zaliczyć deficyty pamięci i uwagi, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia motoryki i sensoryki, nadpobudliwość, niewielkie kompetencje społeczne czy brak rozumienia ciągów przyczynowo-skutkowych. Zaburzenia wtórne, które mogą wystąpić u dzieci z FAS to np. problemy psychiczne, zaburzenia zachowania, konflikty z prawem, przerwanie nauki szkolnej, nadmierna agresywność czy sięganie po używki takie jak alkohol czy narkotyki. Zaburzeniom wtórnym można najczęściej zapobiec, wymaga to jednak zrozumienia problemu z jakim boryka się dziecko i wspierania jego rozwoju w tych obszarach, które zostały uszkodzone przez alkohol.

Przebieg diagnozy

Ankieta

Wywiad

Badanie

Wynik

Diagnostyka Fas

Udzielając profesjonalnej pomocy w naszej placówce podchodzimy do diagnostyki holistycznie. Oznacza to, że nasi pacjenci będą badani nie tylko pod kątem zaburzeń FASD, ale całościowo, w celu postawienia trafnego rozpoznania oraz zaproponowania adekwatnego planu terapeutycznego. Zaburzenia z kręgu FASD diagnozuje się w badaniu fizykalnym, neuropsychologicznym oraz na podstawie wywiadu pre- i postnatalnego, a w głównej mierze poprzez wykluczenie innych zespołów, które są związane z podobnymi objawami.

Po badaniu pacjent otrzyma od specjalisty pełny opis uzyskanych wyników wraz z dalszymi zaleceniami dotyczącymi ewentualnych dalszych badań, leczenia czy terapii. Po przeprowadzeniu diagnozy jest możliwe podjęcie terapii w naszym ośrodku.

O nas

Dolnośląskie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER – ego, którego częścią jest Poradnia Diagnostyki i Terapii FASD, to zespół ściśle współpracujących ze sobą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W naszej placówce oprócz diagnostyki FASD można otrzymać szeroko rozumianą pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz psychiatryczną. Wśród naszych specjalistów są neuropsycholodzy, neurologopedzi, psychiatrzy, socjoterapeuci czy terapeuci par i rodzin. Naszą misją jest pomoc pacjentom w ich trudnych chwilach, zbudowanie relacji opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu oraz stałym doskonaleniu wiedzy i warsztatu terapeutycznego. Od 20 lat wspieramy osoby w każdym wieku, działamy w oparciu o najwyższe normy etyczne i zawodowe, nasi specjaliści pracują pod stałą superwizją, gwarantujemy dyskrecję, przyjazną atmosferę i fachową obsługę. Pomagamy zmieniać się na lepsze!