Anna BANASZCZYK-SUSŁOWICZ

Terapeuta metody Warnkego, terapeuta mowy i słuchu (APD)

magister filologii polskiej, terapeuta metody Warnkego (kurs podstawowy i rozwijający), terapeuta EEG-Biofeedback I i II stopnia, neurologopeda, absolwentka Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.

Zajmuje się językiem i mową w różnych wymiarach – terapeutycznym, użytkowym, estetycznym.

Szczególne zainteresowania:

– zagadnienia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego (APD) i ich wpływ na rozwój języka i funkcjonowanie językowe;

– terapia mowy dorosłych – afazji, dysfazji, dysartrii;

– podnoszenie kultury języka i kompetencji językowej.

ZAKRES usług:

  • diagnoza i trening zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD);
  • profilaktyka i terapia dysleksji (poprzez poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także trening lateralny) – dzieci;
  • terapia zaburzeń mowy (np. afazja, dysartria) – dzieci, młodzież i dorośli;
  • emisja głosu – młodzież, dorośli;
  • logopedia estetyczna (dykcja, intonacja, budowanie zdań, bogactwo słownictwa, kompetencja komunikacyjna) – dzieci, młodzież, dorośli.