Aneta Janicka

Psycholog , psychoterapeuta dzieci i młodzieży.

Terapeuta ukierunkowany na diagnozę i terapię dzieci z:

 • spektrum autyzmu, w tym Zespołem Aspergera (ADOS-2);
 • FASD – spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych (4-Cyfrowy Kwestionariusz Waszyngtoński FASD);
 • upośledzeniem mózgowym;
 • zaburzeniami rozwoju mowy, głuchymi i niemówiącymi (Wykonaniowa Skala Leitera – ocena intelektu);
 • mutyzmem wybiórczym;
 • zaburzeniami lękowymi;
 • wysoką wrażliwością emocjonalną dziecka i wycofaniem w kontaktach społecznych;
 • zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi;
 • zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i słuchowego;
 • zaburzeniami koncentracji i uwagi;
 • nadpobudliwością psychoruchową;
 • zaburzeniami funkcji poznawczych;
 • zaburzeniami więzi;
 • trudnościami w rozwoju emocjonalno – społecznym w przedszkolu (niskie wyniki obeserwacji okresowej, agresja, trudność z wykonywaniem poleceń nauczyciela, zaburzona koncentracja, wzmożona potrzeba ruchu);
 • MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym);
 • Zespołem Downa;
 • rzadkimi zaburzeniami genetycznymi;

Specjalista prowadzący poradnictwo, szkolenia oraz grupy wsparcia dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych i osobistych, interesujący się psychospołecznymi aspektami niepełnosprawności.

Psycholog wspierający rodziny adopcyjne, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych, zaburzeń więzi oraz traumy.

Zakres usług:

 • diagnoza psychologiczna dzieci;
 • diagnoza zaburzeń autystycznych;
 • diagnoza intelektualna dzieci niemówiących;
 • diagnoza FASD;
 • ocena gotowości szkolnej;
 • terapia psychologiczna dzieci;
 • poradnictwo dla rodziców i opiekunów z zakresu kompetencji wychowawczych;
 • wsparcie dla rodzin adopcyjnych, zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
 • prowadzenie warsztatów rozwojowych dla dzieci i dorosłych.