Karolina Karczmarek

Psycholog dziecięcy, certyfikowany trener TUS, terapeuta metody SI

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz przygotowanie pedagogiczne podyplomowo. Od czterech lat jest zatrudniona
na stanowisku psychologa w Przedszkolu Integracyjnym Nr 93 we Wrocławiu, gdzie prowadzi terapię psychologiczną, grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
oraz zajęcia terapeutyczne z elementami SI. Pracowała także z młodzieżą zapewniając wsparcie w ramach konsultacji indywidualnych w Zespole Szkół Nr 18 we Wrocławiu.

W pracy zajmuje się przede wszystkim młodszymi dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i afazją, nadpobudliwością psychoruchową oraz zaburzeniami emocjonalnymi
i zachowania, a także niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również na stażu w Centrum Neuropsychiatrii NEOROMED oraz podczas praktyk i warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych
w placówkach oświatowych. Ukończyła szkolenia z zakresu: Treningu Umiejętności Społecznych (certyfikat MEN #5/TUS20WEB12/2020), Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Terapii Ręki, Porozumienia bez Przemocy (NVC), Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz PEP-3-PL. Laureatka nagrody Prezydenta Wrocławia za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w roku 2022.

Od 2021 r. współpracuje z Centrum Super-EGO, gdzie prowadzi Trening Umiejętności Społecznych z dziećmi przedszkolnymi. Od 2023 r. prowadzi diagnozę FASD.

Za fundamentalny aspekt swojej pracy terapeutycznej uważa budowanie z dzieckiem relacji opartej na wzajemnym szacunku i akceptacji. Pracuje w duchu Pozytywnej Dyscypliny.