Ksenia Gil

psycholog, socjoterapeuta. Od 2019 roku zajmuje stanowisko psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Oławie, gdzie pracuje z młodzieżą w wieku 13-18 lat. Jej podopieczni to przede wszystkim dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym, przejawiające zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, z diagnozą ADHD, FAS, FASD i problemami w relacjach społecznych. Od 2016 roku współpracuje z Centrum Superego prowadząc grupy socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 7-15 lat. W tym samym roku rozpoczęła współpracę z Fundacją PozyTYwka, w ramach której prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Od 2019 roku prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych borykających się z trudnościami wymagającymi pomocy psychologa.